Rozkochów

50°02'38"N 19°29'07"E (50.044147, 19.485505)
227 m n. p. m.

Rozkochów, wieś o statusie sołectwa, położona jest w gminie Babice, na obszarze Doliny Dolnej Wisły. Południową granicę sołectwa stanowi rzeka Wisła. Jej dolina objęta jest ochroną w ramach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy. Niewielki fragment miejscowości znajduje się w granicach Rudniańskiego Parku Krajobrazowego.
Pierwsze historyczne wzmianki na temat wsi pochodzą z XIII w. Przez stulecia Rozkochów należał do klucza lipowieckiego. W lesie, w północno-zachodniej części sołectwa, znajduje się cmentarz choleryczny z 1855 r. Atrakcją, nie tylko dla wędkarzy, jest ośrodek utworzony w oparciu o staw Ostrówek oraz Starorzecze Wisły poszerzone o wyrobisko żwiru. Przez Rozkochów przechodzi szlak rowerowy, a także Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej oraz szlak maryjny.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...