Kotlina Chrzanowska (Rów Chrzanowski)

50°08'13"N 19°20'22"E (50.137181, 19.339653)
256 m n. p. m.
Kotlina Chrzanowska (Rów Chrzanowski), ciągnący się od Chrzanowa po Jaworzno, jest obniżeniem terenu będącym przedłużeniem powstałego w trzeciorzędzie rowu tektonicznego zwanego Rowem Krzeszowickim. Dno rowu zbudowane jest z utworów triasowych (wapienie i dolomity) pokrytych trzecio- i czwartorzędowymi osadami (piaski i żwiry polodowcowe, osady rzeczne). W większości zalesiony obszar Kotliny Chrzanowskiej odwadniany jest przez Byczynkę, rowy melioracyjne oraz kanał Matylda.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...