Kotlina Chrzanowska (Rów Chrzanowski)

50°08'13"N 19°20'22"E (50.137181, 19.339653)
256 m n. p. m.
Kotlina Chrzanowska (Rów Chrzanowski), ciągnący się od Chrzanowa po Jaworzno, jest obniżeniem terenu będącym przedłużeniem powstałego w trzeciorzędzie rowu tektonicznego zwanego Rowem Krzeszowickim. Dno rowu zbudowane jest z utworów triasowych (wapienie i dolomity) pokrytych trzecio- i czwartorzędowymi osadami (piaski i żwiry polodowcowe, osady rzeczne). W większości zalesiony obszar Kotliny Chrzanowskiej odwadniany jest przez Byczynkę, rowy melioracyjne oraz kanał Matylda.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......