Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Przełęczy św. Justa

Tęgoborze
49°43'27"N 20°38'28"E (49.724386, 20.641266)
380 m n. p. m.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny na Przełęczy św. Justa (400 m n.p.m.) jest już trzecim kościołem w tym miejscu. Tradycja wiąże fakt budowy pierwszego kościoła, zniszczonego przez Mongołów w XIII w., z miejscem istnienia pustelni św. Justa. Legenda podaje, że Just był rycerzem o imieniu Skarbimierz z Giewartowa, który pewnego dnia zrezygnował z doczesnego życia i wybrał odosobnienie na odludziu. Tutaj zamieszkał, żył, umarł i został pochowany. O dużym znaczeniu kultu św. Justa świadczy uposażenie klasztoru kanoników regularnych zwanych „Markami” przez Chebdę z Rożnowa oraz jego żonę Czachnę właśnie w tym miejscu. Możliwe, że ta fundacja była rodzajem zadośćuczynienia i próbą uniknięcia ekskomuniki za napad na ludzi arcybiskupa gnieźnieńskiego. Ostatecznie klasztor został zniszczony na początku XVII w. przez lokalnego szlachcica z Tęgoborzu, który przeszedł na arianizm. Obecny kościół pochodzi z XVII w. i był kilkukrotnie odnawiany, w XIX i XX w.
Niewielka świątynia na Przełęczy św. Justa (400 m n.p.m.) jest konstrukcji zrębowej, oszalowana i pokryta jednokalenicowym dachem. Wejście prowadzi przez wyraźnie wyodrębniony, słupowo-ramowy przedsionek do nawy i trójbocznie zakończonego prezbiterium. Bryłę uzupełnia niewielka zakrystia od strony północnej. W barokowym ołtarzu głównym zwracają uwagę dwa obrazy pochodzące z XVII w.: jeden przedstawia otoczoną kultem Matkę Bożą Juściańską, a drugi św. Justa z klęczącymi u jego stóp fundatorami. Obraz eremity jest opatrzony datą 1677, ale mógł być wtedy przemalowany. Tradycja podaje, że pochodzi jeszcze z piętnastowiecznego, gotyckiego kościoła. Istnieje też legenda, która przesuwa jego metrykę jeszcze wcześniej, mówiąc o jego cudownym ocaleniu ze zniszczenia kościoła w XIII w. przez Tatarów. Z wyposażenia świątyni warto wymienić również gotycką, kamienną chrzcielnicę z początku XVI w. oraz gotycką rzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem z XV w. w ołtarzu bocznym. Wspomniany obraz Matki Bożej jest kopią znanej Matki Bożej Częstochowskiej z pewnymi różnicami, które zapewne można wytłumaczyć brakiem dostępu autora do oryginału i posiłkowanie się np. innymi kopiami. Sam kult maryjny na Sądecczyźnie sięga średniowiecza, a kościół na Przełęczy św. Justa przez wieki przyciągał pielgrzymów pragnących oddać cześć Marii przed cudownym obrazem.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......