Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Mętkowie

50°02'59"N 19°22'46"E (50.049966, 19.379633)
227 m n. p. m.

Mętków, wieś o statusie sołectwa, położona jest w gminie Babice na terenie Doliny Dolnej Wisły. Północną granicę sołectwa wyznacza droga wojewódzka nr 780, a południową rzeka Wisła. Uchodzący na terenie Mętkowa do Wisły potok Chechło stanowi granicę zachodnią. Leżący na wschód od Mętkowa Małego fragment doliny Wisły jest objęty ochroną w ramach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy. Przez wieki wieś należała do klucza lipowieckiego. Przez teren sołectwa przechodzi szlak pieszy, szlaki rowerowe (w tym szlak Greenways), międzynarodowy szlak maryjny oraz Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej. Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Mętkowie wzniesiony został w 1771 r. w miejscowości Niegowić koło Bochni. Na obecne miejsce został przeniesiony w latach 1972–74. Konsekracji świątyni dokonał 1 maja 1974 r. Ks. Kardynał Karol Wojtyła, Metropolita Krakowski, który w latach 1948–49 w tym kościele w Niegowici pełnił funkcję wikariusza. Obok kościoła znajduje się wolnostojąca dzwonnica z kaplicą św. Józefa, zbudowana na wzór zabytkowej dzwonnicy z Niegowici. Kościół jest drewniany, modrzewiowy, konstrukcji zrębowej, trójnawowy o układzie halowym. Wyposażenie świątyni stanowią m.in. trzy barokowe ołtarze. Kościół jest jednym z obiektów na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej oraz na Międzynarodowej Trasie Pielgrzymkowej Szlak Maryjny Częstochowa – Miriazell. W kwietniu 2006 r. przy pamiątkowym kamieniu obok świątyni został uroczyście otwarty Szlak Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......