Źródło krasowe w Regulicach

Regulice
50°05'16"N 19°31'58"E (50.088052, 19.532996)
267 m n. p. m.

Znajdujące się w Regulicach źródło krasowe o wydajności 9000 m3/dobę biję z głębokości 80 m. Warstwę wodonośną stanowią triasowe wapienie oraz dolomity. Woda ma stałą temperaturę 9,2oC. Od XVI w. źródło zasilało dwa młyny i tartak. Krystaliczna czystość i smak wody spowodowały, iż w 1883 r. rajcy miejscy z Krakowa chcieli wykorzystać ją dla krakowskich wodociągów. Pomysł nie doszedł do skutku ze względu na zbyt dużą odległość Regulic od Krakowa (32 km), a co za tym idzie zbyt wysokie koszty budowy rurociągu. Okolice źródła są uporządkowane i urządzone jest tu miejsce służące do wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Źródło w Regulicach jest jednym z obiektów Ekomuzeum Alwernia. W Ekomuzeum Alwernia eksponatami są także: Gaudynowskie Skały, arkoza kwaczalska, warsztat rzemiosła garncarskiego wraz z Izbą Tradycji Regionalnych Alwerni, zabytkowy zespół urbanistyczny Alwerni.
Ekomuzeum jest formą promowania najciekawszych elementów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego danego regionu. Program Ekomuzea jest realizowany w Polsce od 2000 r. przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w oparciu o organizacje, instytucje publiczne i firmy zrzeszone w Krajowej Sieci Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, wzdłuż Zielonych szlaków – greenways.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......