Wyrobki

49°29'12"N 20°20'22"E (49.486836, 20.339721)
1148 m n. p. m.

Wyrobki są stromą stokową polną na południowym zboczu kopuły szczytowej Lubania (1225 m n.p.m.). W górnej części polany, pod karłowatymi bukami znajduje się źródło, z którego w sezonie letnim zaopatruje się baza namiotowa na Lubaniu. Na dolnym skraju polany jest miejsce (i pozostałości przyziemia) po schronisku – bacówce turystyki kwalifikowanej PTTK. Wybudowane po długich staraniach, ostatecznie otwarte pod koniec 1974 r., spaliło się w styczniu 1978 r. Nieśmiałe projekty odbudowy zostały, jak na razie, zaniechane.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...