Michalczowa

49°45'51"N 20°36'32"E (49.764345, 20.609143)
337 m n. p. m.
Michalczowa i jej bezpośrednie okolice charakteryzują się długą historią osadnictwa, nawiązując do znalezisk archeologicznych z okresu neolitu 4000–1700 lat p.n.e. oraz z epoki żelaza 1700–400 lat p.n.e. Badania potwierdzają obecność stałego osadnictwa na tych terenach w epoce brązu IV–V wieku p.n.e. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1370 r., jako własność rodu Gabańskich z Gabonia. Przez większość swojej historii Michalczowa była własnością szlachecką lecz tak podzieloną, że istniało tu kilka niezależnych dworów. W XIX w. dwory upadły, a ziemię wykupili chłopi.
W czasie II wojny światowej na tych terenach działał dobrze zorganizowany ruch oporu, skierowany przeciwko niemieckiemu okupantowi i jego działaniom, skupiającym się na ściąganiu przymusowych kontyngentów, aresztowaniach i wywózkach. Dowódcą placówki konspiracyjnej AK o pseudonimie „Dolina” działającej na terenie gminy Łososina Dolna był mieszkaniec Michalczowej Stefan Bednarek pseudonim „Mścisław”, zawodowy oficer w stopniu podporucznika. Gestapo w 1942 r. przeprowadziło próbę aresztowania „Mścisław” i wskutek taj akcji zginęło kilkoro członków jego rodziny.
Dzisiaj Michalczowa ma charakter rolniczy. Słynie przede wszystkim z sadownictwa. Dzieciństwo we wsi spędził generał Zygmunt Zieliński, żyjący w latach 1858–1925, który swoją karierę wojskową rozpoczął w carskiej armii. W czasie I wojny światowej wstąpił na ochotnika do Legionów Polskich, walczył w wojnie polsko-ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej. Zmarł w Krakowie i dzisiaj spoczywa na Cmentarzu Rakowickim.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...