Biecz

49°43'50"N 21°14'51"E (49.730595, 21.247729)
281 m n. p. m.

Miasto Biecz położone jest nad rzeką Ropą. Jest to zespół miejski o wybitnych walorach kulturowych. Układ urbanistyczny pochodzi z czasu lokacji dokonanej przez Bolesława Wstydliwego, zapewne około 1264 r. Biecz był świetnie prosperującym miastem królewskim. Powszechnie kojarzony jest z prawem miecza, które posiadał, i z najwybitniejszym bieczaninem, czyli Marcinem Kromerem (1512–1589), historykiem, kronikarzem, geografem, dyplomatą, pisarzem i biskupem warmińskim. W czasie I wojny światowej Biecz szczęśliwie uniknął losu sąsiednich Gorlic i dzięki temu przyciąga dziś turystów niezwykłym nagromadzeniem obiektów zabytkowych. skupionych w obrębie średniowiecznej zabudowy, ograniczonej murami obronnymi.
W centrum Biecza znajduje się prostokątny rynek, a na nim ratusz o późnogotyckiej strukturze murów (XV/XVI w.) z 56-metrową renesansową wieżą z 1569 r., z galerią widokową. Hełm wieży zrekonstruowany został w 1952 r. W podziemiach wieży znajduje się średniowieczna turma. Przy rynku stoi kamienica Chodorów zwana Domem Zbója Becza (Rynek 2) oraz synagoga z 1850 r. (Rynek 20).
Renesansowa kamienica Barianów Rokickich z 1523 r. wraz z przylegającą do niego Basztą Radziecką (dziś w ramach poprawności politycznej zwanej rajcowską) stoi przy ulicy Węgierskiej. Obecnie w kamienicy jest muzeum „Dom z basztą” – oddział Muzeum Ziemi Bieckiej.
W obrębie murów miejskich znajduje się także późnogotycki kościół farny pw. Bożego Ciała oraz, przy ulicy Szpitalnej późnogotycki dawny szpital św. Ducha, zbudowany przed 1487 r. i Gród Starościński z pierwszej połowy XVI w.
Stare miasto otacza kompleks murów obronnych, budowanych od XIII/XIV w. do pierwszej połowy XVI w. W baszcie kowalskiej ( pl. Kromera) jest obecnie muzeum „Baszta kowalska” (oddział Muzeum Ziemi Bieckiej).
W późnorenesansowym tzw. Dom Kromera z około 1612 r. (ul. Kromera 3) obecnie jest tu muzeum „Kromerówka” (oddział Muzeum Ziemi Bieckiej), ze zbiorami obrazującymi kulturę materialną, dzieje miasta i regionu oraz kulturę umysłową regionu bieckiego. Pomnik biskupa Marcina Kromera (pl. Kromera), autorstwa Zdzisława Tohla z Gorlic, odsłonięty 29 września 2012 r., zastąpił stojące tu od 1989 r. popiersie Kromera
Poza murami, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, znajduje się zespół klasztoru franciszkanów (reformatów) z kościołem św. Anny z lat 1645–1653, ufundowany przez Jana Wielopolskiego dla sprowadzonych w 1624 r. do Biecza zakonników. Koło muru otaczającego klasztor, od strony ulicy Fuska, usytuowana jest kapliczka z 1721 r., zbudowana jako wotum wdzięczności za ocalenie z zarazy. Kapliczka jest murowana, w formie słupa o trzech kondygnacjach, zmniejszających się ku górze. Ma cechy barokowe. Nakryta jest namiotowym daszkiem. Przy murze klasztoru franciszkanów (ul. Kazimierza Wielkiego) usytuowany jest również cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 108.
Przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31 znajduje się dwór Nędzówka (Wantuchówka) z lat siedemdziesiątych XVIII w., później przebudowany.
Na Dolnym Przedmieściu stoi drewniana kapliczka z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena o wyłupiastych oczach.
Murowane kapliczki usytuowane są w różnych częściach miasta. Najbardziej znana jest kapliczka św. Floriana z 1827 r. na Rynku, a najstarsza kapliczka słupowa o cechach gotyckich, usytuowana w miejscu średniowiecznej szubienicy (ul. Bochniewicza).
Wokół Biecza znajduje się kilka cmentarzy wojennych z I wojny światowej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......