Kiry

Kiry są częścią Kościeliska, ulokowaną u wylotu Doliny Kościeliskiej. Na początku XIX w. w Kirach znajdowały się karczma, leśniczówka, folusz oraz tartak. Właściciel kuźnickiej huty, Emanuel Homolacs, planował wybudowanie w tym miejscu dworu. Do realizacji planów jednak nie doszło. U wylotu Doliny Kościeliskiej stoi dawna gospoda Słowińskich (obecnie „Harnaś”), która w okresie międzywojennym słynęła z hucznych zabaw z udziałem Karola Szymanowskiego. Pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. powstał w Kirach stadion biathlonowy, na którym rozgrywane są międzynarodowe zawody w tej dyscyplinie sportu.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...