Dąbrówka Polska

Nowy Sącz
49°35'29"N 20°41'17"E (49.59166, 20.688294)
309 m n. p. m.
Dąbrówka Polska jest dawną wsią o średniowiecznym rodowodzie, która od lat siedemdziesiątych XX w. jest dzielnicą Nowego Sącza. Istniała przed rokiem 1410, kiedy król Władysław Jagiełło wydzielił ją z królewszczyzny i przekazał sądeckim norbertanom. Za czasów zaboru austriackiego sprowadziła się tutaj grupa osadników niemieckich, którzy stworzyli wyodrębnioną część miejscowości nazwaną później Dąbrówką Niemiecką – dzisiaj również w granicach Nowego Sącza. Najważniejszym zabytkiem Dąbrówki jest drewniany kościół św. Rocha. Tradycja wiąże datę budowy pierwszego kościoła z rokiem 1410 i królem Władysławem Jagiełłą, co potwierdza wizerunek władcy wraz z łacińskim napisem fundacyjnym i datą nad wschodnią częścią nawy kościoła. Obecna budowla powstała na przełomie XVI i XVII w. Kościół jest orientowany, zrębowy, szalowany deskami, pokryty dwukalenicowym dachem obitym miedzianą blachą. Do węższego od nawy prezbiterium przylega od północy zakrystia, a od strony zachodniej stoi niewielka słupowo-ramowa wieża. Ciekawym i rzadkim rozwiązaniem są zaczepy, które łączą ściany nawy z dachem. Ozdobą wnętrza jest późnorenesansowa polichromia z początku XVII w. na stropie. Wyobraża kasetony z wypełniającymi je rozetami oraz podobiznami świętych, najczęściej związanych z zakonem norbertanów. W centralnym miejscu znajduje się Chwała św. Norberta wraz z panoramą sądeckiego klasztoru norbertanów w tle. W prezbiterium stoi późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII w. z barokowym obrazem św. Rocha., a w nawie kilka przykładów siedemnastowiecznego malarstwa, w tym Adorację Trójcy Świętej oraz Pietę. Cenny jest również krucyfiks z przełomu XVI i XVII w., który pierwotnie znajdował na łuku tęczowym. W tej części kościoła znajduje się też epitafium generała Józefa Gizy urodzonego w 1887 r. w Dąbrówce Polskiej. Służył jeszcze w czasach zaborów w armii austro-węgierskiej, później walczył w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Po klęsce wrześniowej przedostał się na zachód i pełnił różne funkcje w ramach Polskich Sił Zbrojnych m.in. obejmując dowództwo 7 Dywizji Piechoty na Bliskim Wschodzie w maju 1944 r. Po wojnie został na emigracji i zmarł w Londynie w 1965 r. Tuż obok drewnianego kościoła znajduje się cmentarz wojenny z okres I wojny światowej nr 349 należący do X Okręgu Cmentarnego Limanowa. Zaprojektowany przez austriackiego architekta Gustava Ludwiga na planie prostokąta, otoczony jest kamiennymi słupkami. Naprzeciw bramki wejściowej jest pomnik z krzyżem i datą 1914. Przez cmentarz prowadzi alejka, po bokach której znajdują się nagrobki pochowanych tutaj żołnierzy – 52 austro-węgierskich oraz 1 rosyjskiego. Na nagrobkach austriackich można zaobserwować żeliwne krzyże maltańskie obwiedzione laurem. Pochowani tutaj żołnierze polegli w październiku 1914 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......