Folwark Dominikański

Prądnik Czerwony
50°05'23"N 19°58'11"E (50.089779, 19.969937)
217 m n. p. m.
Budynek folwarku znajdujący się przy kościele św. Jana Chrzciciela pochodzi z XVI w. Należał do zakonu dominikanów do 1950 r., kiedy to został przejęty przez Skarb Państwa. Budynek był użytkowany przez Urząd Bezpieczeństwa, Akademię Medyczną oraz Szpital im. Żeromskiego. W 1990 r. został zwrócony dominikanom.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...