Zator

49°59'46"N 19°26'18"E (49.996114, 19.438427)
240 m n. p. m.

Zator (3718 mieszkańców), miasto w powiecie oświęcimskim, jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Zaczynający ósmy wiek swojego istnienia, Zator, leży przy ujściu Skawy do Wisły, u podnóża Pogórza Karpackiego, w Kotlinie Oświęcimskiej. Niegdyś był stolicą Księstwa Zatorskiego, które powstało w 1445 r. W licznych stawach, zajmujących łącznie powierzchnię ponad 10 km2 (20% powierzchni gminy) od średniowiecza hodowany jest karp zatorski. W połowie XIII w. dokonano pierwszego nadania części Zatora kasztelanowi oświęcimskiemu Klemensowi Jaksie z Ruszczy, który około 1239 r. darował część Zatora oraz Smolice i Kęty klasztorowi benedyktynek, któremu Zator zawdzięcza unikalny zabytkowy kościół.
Kościół św. Wojciecha i św. Jerzego w Zatorze zbudowany w 1393 r w miejscu pierwotnej świątyni romańskiej (wzmiankowanej w 1292 r.) jest zabytkiem klasy I. kościół jest gotycki z elementami neogotyku, murowany z cegły, w dolnych partiach z kamienia, oszkarpowany. Był kilkakrotnie restaurowany, ostatnio w latach 1956–1973 z częściową przebudową wnętrza. W kościele znajduje się spiżowa chrzcielnica z XV w., mozaika Ecce Homo z XVI w., zabytkowe dzwony z XV i XVI w., fragmenty fresków na ścianach (odsłonięte podczas ostatniej renowacji), klasycystyczny fotel dla celebransa z połowy XIX w., konfesjonały z XIX w., liczne epitafia z XVIII/XIX w., gotycki ołtarz główny z 1886 r.
W pobliżu kościoła znajduje się Pałac Potockich z XV w. Pierwotnie był to zamek książęcy o cechach obronnych z XV w., siedziba zatorskich książąt, później starostów. W 1836 r. Potoccy częściowo przebudowali i odrestaurowali pałac wg projektu F.M. Lanciego nadając mu formę rezydencji w stylu romantycznego neogotyku. Wokół pałacu znajduje się park założony w 1845 r. jako ogród krajobrazowy typu angielskiego. W 1939 r. pałac został zajęty i obrabowany przez Wehrmacht. Po wojnie pałac był siedzibą m.in. Instytutu Zootechniki w Krakowie (1964–1973, wtedy pałac gruntownie odrestaurowano i udostępniono do zwiedzania cztery sale: Myśliwską, Złotą, Bluszczową i Paprociową), potem Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Zatorze. W 2013 r. zespół pałacowo-parkowy w Zatorze odzyskali spadkobiercy Potockich.
W Zatorze zachowały się fragmenty średniowiecznych fortyfikacji miejskich (w zachodniej części miasta) oraz fragmenty murów otaczających pałac z 1836 r. Układ urbanistyczny rynku w Zatorze, przebudowanego w 1968 r., ma cechy czternastowieczne.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......