Źródła Sztoły

50°14'21"N 19°30'24"E (50.239382, 19.506888)
325 m n. p. m.

Żródła Sztoły znajdują się pomiędzy miejscowością Żurada a Podlesiem (dzielnicą miasta Bukowno). Od skrzyżowanie szlaków rowerowych (niebieskiego szlaku „Okrężnego” oraz czarnego szlaku „Kordonów Granicznych”) prowadzi do nich krótki (500 m) rowerowy szlak łącznikowy, koloru zielonego. Żródło posiada charakter krasowego wywierzyska malowniczo wypływającego pod zboczem z triasowych warstw wodonośnych, zbudowanych z wapieni, margli i dolomitów. Posiada wydajność około 70 l/s.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......