Balaton

Trzebinia
50°09'47"N 19°27'55"E (50.163184, 19.465439)
325 m n. p. m.
Balaton jest sztucznym zbiornikiem wodnym o powierzchni 3 ha oraz głębokości około 9,5 m, położonym w powiecie chrzanowskim, w pobliżu centrum Trzebini. Powstał w latach sześćdziesiątych XX w. w wyniku nieplanowanego zatopienia wyrobiska kamieniołomu. Warstwami wodonośnymi zasilającymi zbiornik są wapienie jurajskie i triasowe. Pierwotnie wznosiło się tutaj, należące do Garbu Ciężkowickiego, zbudowane z wapieni jurajskich wzgórze o nazwie Godyniowa Skała (346 m n.p.m.). Na początku XX w. powstał kamieniołom, zamknięty ostatecznie w 1974 r. Obecnie nad zalewem funkcjonuje strzeżone, sezonowe kąpielisko miejskie. Zalew Balaton został uznany za jedną z dwunastu Zielonych Pereł Trzebini.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...