Rezerwat Pazurek

50°19'41"N 19°37'48"E (50.328113, 19.630038)
379 m n. p. m.
Rezerwat „Pazurek” jest rezerwatem leśnym i przyrody nieożywionej o powierzchni 187,91 ha. Położony jest na wysokości 350–420 m n.p.m., tj. przeciętnej dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Został utworzony w 2008 r. w celu ochrony ekosystemu leśnego złożonego z naturalnych zbiorowisk leśnych: żyznej buczyny sudeckiej, buczyny storczykowej, kwaśnej buczyny niżowej, stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów oraz zróżnicowanej budowy geomorfologicznej obszaru z wapiennymi ostańcami skalnymi. Występują tu wychodnie skalne wapieni górnojurajskich oraz suche dolinki pokryty zróżnicowanymi zespołami leśnymi. Na obszarze rezerwatu występuje około 300 gatunków roślin naczyniowych, w tym ponad 20 gatunków chronionych, w tym języcznika zwyczajnego i czosnku niedźwiedziego, oraz szereg gatunków górskich, o reliktowym charakterze. Przez rezerwat przechodzą dwa szlaki turystyczne: pieszy szlak Orlich Gniazd oraz okrężny, opatrzony tablicami informacyjnymi, szlak dydaktyczny (szlak spacerowo-dydaktyczny po rezerwacie „Pazurek”), który m.in. prowadzi przez skalny, niezwykle malowniczy kompleks Zubowych Skał.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......