Dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego

Poręba Wielka
49°37'05"N 20°04'03"E (49.618098, 20.067556)
520 m n. p. m.
Od października 1996 r. siedziba dyrekcja Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się w Porębie Wielkiej w miejscu spalonego w 1945 r. budynku gospodarczego przy Parku Podworskim Hrabiów Wodzickich. Wcześniej, od 1981 r., siedzibą dyrekcji GPN była leśniczówka w Rzekach. Gorczański Park Narodowy powstał w 1981 r., jako czternasty park narodowy w Polsce, a piąty w polskich Karpatach. GPN ma 7029,85 ha powierzchni i obejmuje centralną i północną części Gorców. Posiada otulinę o powierzchni 16647 ha. Został utworzony w celu ochrony fragmentów puszczy karpackiej oraz polan, które stanowią pozostałość prowadzonej na tym obszarze przez kilka wieków gospodarki pasterskiej. Pierwszą formą ochrony przyrody na tym terenie był Rezerwat „Turbacz” im. Władysława Orkana, utworzony w 1927 r. na gruntach hrabiego Ludwika Wodzickiego, w celu ochrony fragmentu puszczy karpackiej w górnej część doliny potoku Turbacz. Obecnie teren dawnego rezerwatu stanowi część obszaru ochrony ścisłej Gorczańskiego Parku Narodowego.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......