Muzeum Regionalne PTTK Państwa Muszyńskiego

Muszyna
49°21'18"N 20°53'41"E (49.355012, 20.894773)
448 m n. p. m.
Muzeum Regionalne PTTK Państwa Muszyńskiego znajduje się przy ulicy Krzywej 1 w Muszynie (pierwotnie mieściło sie przy ullicy Kity 26 – wylotowa z rynku na zachód w stronę Piwnicznej i Starego Sącza). Placówka powstała w 1958 r. z inicjatywy miejscowego koła PTTK, po przejęciu i adaptacji zabytkowego budynku dawnego zajazdu, należącego wcześniej do nadleśnictwa. Do końca lat sześćdziesiątych XX w. zgromadzono tu blisko 300 eksponatów dotyczących dziejów Muszyny i okolic. Do tego czasu patronat nad muzeum sprawowało koło PTTK w Muszynie i Urząd Miasta. W 1968 r. muzeum przejął zarząd Oddziału PTTK w Krynicy i w ciągu kilku lat ilość eksponatów (pozyskiwanych przez profesjonalne kwerendy) uległa prawie podwojeniu. W latach 1986–2009 muzeum wydało przewodnik „Muszyna i okolice” oraz kilka cennych folderów i publikacji krajoznawczych (w tym „Zarys historii Klucza Muszyńskiego” i „Cerkwie Państwa Muszyńskiego”). W 2008 r., wobec fatalnego stanu technicznego budynku muzeum (m.in. po powodzi), zdecydowano się wykreślić go z rejestru zabytków, rozebrać i zrekonstruować w miejscu obecnej lokalizacji. Powstał nowoczesny, acz stylowy budynek zwany dalej „Zajazdem” (architektura wzorowana na osiemnastowiecznej karczmie), który na powierzchni 362 m2 pomieścił muszyńskie muzeum i informację turystyczną. Ponowne otwarcie placówki nastąpiło w lipcu 2010 r. Obecnie, oprócz wystaw czasowych, jest tu obszerna ekspozycja stała poświęcona „Historii Państwa Muszyńskiego”. Zorganizowano kilka sal tematycznych, m.in.: sala przedsionkowa (w której jest informacja turystyczna), izba mieszczańska, sala „Żydzi w Muszynie”, gabinet starosty, kuchnia łemkowska. Jest też nieduża sala konferencyjno-audiowizualna, w której prowadzone są muzealne lekcje historyczne dla młodzieży szkolnej, prelekcje, spotkania z miejscowymi twórcami itp.
Muzeum jest czynne: wtorek – sobota godz. 9.00–17.00, niedziela 13.00–17.00.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......