Kościół św. Mikołaja w Polance Wielkiej

Polanka Wielka
49°59'06"N 19°19'35"E (49.9851, 19.3266)
247 m n. p. m.

Zapisy o istnieniu kościoła w Polance pochodzą już z 1325 r. Parafię erygowano prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w. Kościół św Mikołaja w Polance Wielkiej wybudowano na początku XVI w. W 1633 r. dobudowano dzwonnicę. Podczas reformacji świątynię przejęli arianie. Dopiero w 1598 r. została odzyskana przez parafian i rekoncyliowana przez biskupa krakowskiego Piotra Myszkowskiego i ponownie konsekrowana.
Kościół jest orientowany. Ma wieżę konstrukcji słupowej. W rokokowym ołtarzu głównym jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w promienistej glorii z przełomu XVI/XVII w. Obok umieszczony został barokowy wizerunek św. Mikołaja, który podaje trzem chłopcom siedzącym w cebrzyku złotą bryłę. W kościele jest klasycystyczna ambona, organy z 1735 r., barokowa chrzcielnica oraz barokowe ławy kolatorskie sprzed 1748 r. Drugi ołtarz rokokowy znajduje się w ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...