Kościół Matki Bożej Różańcowej w Przydonicy

Przydonica
49°44'03"N 20°46'28"E (49.734171, 20.774463)
326 m n. p. m.
Kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej w Przydonicy zbudowano w 1527 r. Jest to późnogotycka budowla wzniesiona w konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo z listwowaniem. W świątyni zachowały się elementy bogatego, późnogotyckiego detalu architektonicznego z 1527 r. Obramienia okienne i portale zwieńczone są łukami o wykrojach w tzw. ośli grzbiet. Późnorenesansowa polichromia figuralna w prezbiterium pochodzi z końca XVI w. Składają się na nią cykle przedstawiające Mękę Pańską, legendę o św. Stanisławie Biskupie oraz postaci świętych. Dekoracja malarska w nawie wykonana została w 1904 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...