Zamek w Pieskowej Skale

Pieskowa Skała
50°14'39"N 19°46'51"E (50.24417, 19.78097)
416 m n. p. m.

Zamek w Pieskowej Skale, wzniesiony w pierwszej połowie XIV w. przez króla Kazimierza Wielkiego, pełniący pierwotnie funkcje militarne i mieszkalne dla załogi rycerskiej, jest najlepiej zachowaną rezydencją obronną na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Po śmierci Kazimierza Wielkiego, jego następca Ludwik Węgierski w 1377 r. podarował zamek Piotrowi Szafrańcowi z Łuczyc herbu Starykoń, podstolemu krakowskiemu, jako zadośćuczynienie za odniesione rany w wyniku burdy z węgierskimi dworzanami króla. Syn Piotra. Piotr II Szafraniec (zmarły w 1437r.), podkomorzy krakowski, w 1422 r. uzyskał od króla Władysława Jagiełły pełne prawo własności zamku za wierną służbę i udział w bitwie pod Grunwaldem. W XVI w. Szafrańcowie, najpierw Hieronim, sekretarz króla Zygmunta I Starego, a po nim Stanisław (około 1528–1598), wojewoda sandomierski, przebudowali gotycki zamek na renesansową rezydencję z arkadowym dziedzińcem i loggią widokową. Po śmierci ostatniego z Szafrańców, Jędrzeja (zmarł w 1608 r.) i po paru zmianach właścicieli, dobra w Pieskowej Skale wraz z zamkiem przeszły w posiadanie Zebrzydowskich herbu Radwan; od 1640 r. Michała Zebrzydowskiego (1613–1667), wojewody krakowskiego, który wzmocnił system fortyfikacyjny zamku budując od jego wschodniej strony dwa potężne bastiony połączone kurtyną z bramą wjazdową pośrodku. W zamku, na drugim piętrze urządził barokową kaplicę św. Michała. Podczas potopu szwedzkiego (1655–1657) zamek, pomimo wzmocnionych fortyfikacji, został zdobyty przez Szwedów, zniszczony i obrabowany. Po wojnie jego remontem i przywróceniem dawnej świetności zajęli się nowi właściciele – Wielopolscy herbu Starykoń, dla których Pieskowa Skała była jedną z wielu ich rezydencji, użytkowaną głównie podczas polowań. Najsłynniejsze polowania urządzał od połowy XVIII w. Hieronim Wielopolski (1712–1779), starosta krakowski. Jako jedyny ze swojej rodziny, przeniósł się wraz z żoną Urszulą (z Potockich) na stałe do Pieskowej Skale. Był autorem wielkiej przebudowy zamku, w wyniku której zatracił on swój renesansowy charakter. Krużganki, dla lepszego ogrzania wnętrz, zostały zamienione w ciąg oszklonych korytarzy, a wnętrza przebudowane na modne wówczas pokoje, m.in.: tureckie, perskie, rajskie. W tym czasie zamek odwiedzał August III Sas, a w 1787 r. (po śmierci Hieronima) Stanisław August Poniatowski.
W latach 1842–1896 zamek był w posiadaniu rodziny Mieroszewskich. W tym czasie dwa razy płonął (w 1850 i 1853 r.). Podczas Powstania Styczniowego (1863) w zamku w Pisekowej Skale stacjonował oddział Mariana Langiewicza. Po powstaniu Mieroszewscy odbudowali zamek, nadając mu nieco neogotycki styl. Pod koniec XIX w. zamek znalazł się w rękach nowych właścicieli – Michała Wilczyńskiego z Warszawy, później Stanisława Chmurskiego, adwokata z Krakowa, który urządzając w Pieskowej Skale letnisko, popadł w ogromne długi i nie był w stanie utrzymać zamku. W 1903 r. zamek wykupiła Spółka Akcyjna (od 1905 r. Towarzystwo Akcyjne Zamek Pieskowa Skała) i przeznaczyła na ekskluzywny pensjonat, działający do 1939 r.
W 1950 r. zamek przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Po przeprowadzeniu badań architektonicznych pod kierunkiem profesora Alfreda Majewskiego i rekonstrukcji renesansowego dziedzińca oraz loggi widokowej, zamek przeznaczono na muzeum – oddział Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Ostatnio we wnętrzach urządzone były trzy stałe ekspozycje: „Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej”, „Galeria Malarstwa Angielskiego” oraz „Historia Pieskowej Skały”.
Od dnia 1 maja 2014 r. muzeum w Pieskowej Skale jest nieczynne. Przez 2 lata będą w zamku trwały prace konserwatorsko-budowlanych, realizowane w ramach projektu „Pieskowa Skała. Konserwacja architektury zamku i poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej”. Ponowne otwarcie muzeum jest przewidywane po zakończeniu prac, w kwietniu 2016 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......