Kozie Skały

49°45'41"N 19°30'51"E (49.761392, 19.514323)
718 m n. p. m.

Kozie Skały są to wychodnie piaskowca ciężkowickiego serii magurskiej. Stanowią okazałą grzędę skalną ciągnącą się wzdłuż grzbietu Żurawnicy, na północny wschód od wierzchołka, na odcinku prawie 500 m. Kozie Skały na Żurawnicy są wpisane do Centralnego Rejestur Geostanowisk Polski, który gromadzi informacje o najcenniejszych obiektach przyrody nieożywionej w kraju. Są obiektem typu: elementy rzeźby – formy denudacyjne Jest to również miejsce ciekawostki florystycznej. W 1962 r. prof. Bronisław Szafran z Instytutu Botaniki PAN okrył tu roślinę zwaną skalnicą gronkową – rosnąca na Kozich Skałach i w żlebach na zboczach Żurawnicy na podłożu piaskowcowym, mimo że do tej pory znana była wyłącznie z występowania na podłożu wapiennym.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......