Pomnik Mieczysława Karłowicza

49°14'19"N 20°00'35"E (49.238644, 20.009811)
1550 m n. p. m.
Mieczysław Karłowicz uważany jest za jednego z największych kompozytorów symfonicznych. Działając w początkach XX w. również jako taternik i narciarz, dokonał w Tatrach wielu trudnych przejść. Swoje wrażenia opisywał w licznych artykułach, które na stałe weszły do kanonu literatury górskiej. Znane są też jego fotografie. Wraz z Mariuszem Zaruskim był inicjatorem założenia pogotowia górskiego. Zginął w lawinie w 1909 r. na zboczach Małego Kościelca podczas samotnej wędrówki nad Czarny Staw Gąsienicowy, gdzie chciał wypróbować swój nowy aparat fotograficzny. Na miejscu wypadku postawiono granitowy obelisk z napisem Non omnis moriar i swastyką, którą Karłowicz lubił znakować tworzone przez siebie szlaki w górach. W każdą rocznicę śmierci kompozytora odbywa się przy kamiennym obelisku uroczyste składanie kwiatów.
Dla geografów pomnik Karłowicza ma nieco inne znaczenie. Jest on bowiem jednym z tzw. punktów reperowych, czyli obiektem o znanej dacie powstania, pomocnym przy określaniu wieku i tempa rozwoju plechy danego porostu. Określenie wieku plechy niezwykle popularnego w Tatrach wzorca geograficznego (Rhizocarpon geographicum) jest sposobem na poznanie wieku moren polodowcowych, a co za tym idzie, również prędkości, z jaką lodowiec się cofał.
Śmierć Mieczysława Karłowicza przyspieszyła powstanie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na skutek rosnącej w Tatrach liczby wypadków w 1907 r. Mariusz Zaruski stworzył projekt organizacji, mającej na celu udzielania pomocy ofiarom wypadków w górach. Do tej pory wszelkie działania ratunkowe były organizowane dorywczo. Brakowało wtedy sprzętu oraz ludzi z odpowiednim doświadczeniem. Już w 1908 r. Mariusz Zaruski oraz jego przyjaciel, Mieczysław Karłowicz posiadali konkretny plan stowarzyszenia. Jednak dopiero śmierć Karłowicza w lawinie na zboczach Małego Kościelca, która odbiła się szerokim echem w społeczeństwie, sprawiła, że udało się uzyskać środki na działanie organizacji. Oficjalnie statut TOPR został zatwierdzony 29 października 1909 r. W szeregach organizacji znaleźli się najlepsi przewodnicy oraz taternicy tamtych czasów. Byli to górale przewodnicy: Klemens Bachleda, Stanisław Gąsienica Byrcyn, Jędrzej Marusarz Jarząbek, Jan Pęksa, Szymon Tatar młodszy, Wojciech Tylka-Suleja, Jakub Wawrytko Krzeptowski oraz taternicy: Henryk Bednarski, Jóżef Lesiecki i Stanisław Zdyb. Funkcję naczelnika pełnił Mariusz Zaruski Od 1930 r. do pogotowia obowiązkowo należeli wszyscy przewodnicy. Za kierownictwa Mariusza Zaruskiego schroniska tatrzańskie były zaopatrywane w podręczne apteczki oraz sprzęt ratunkowy. Prowadzono również szkolenia dla ratowników. W 1926 r. naczelnikiem został Józef Oppenheim. Wprowadzono wówczas dyżury ratowników w miejscach, gdzie notowano najwięcej wypadków.
W okresie II wojny światowej władze okupacyjne kierownikiem TOPR mianowały Zbigniewa Korosadowicza, a nazwę organizacji zmieniły na Tatra-Bergwacht. Po wyzwoleniu Zakopanego stowarzyszenie powróciło do swojej pierwotnej nazwy i już w lutym 1945 r. przeprowadziło akcję ratunkową, która miała na celu sprowadzenie rannych partyzantów słowackich i radzieckich z Doliny Zuberskiej w Tatrach Zachodnich. W tym samym roku w struktury organizacji przyjęto pierwszą kobietę Zofię Radwańską-Paryską. W 1956 r. ponownie zmieniono nazwę organizacji na grupę tatrzańską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, które działało na terenie wszystkich gór Polski. Dopiero w 1990 r. grupa tatrzańska oddzieliła się od GOPR i powróciła do swojej pierwotnej nazwy. Ratownicy TOPR zobowiązani są stawiać się na wyprawy na każde wezwanie naczelnika. W dziejach organizacji było jedynie kilka przypadków, kiedy członkowie odmówili udziału w akcji. Znak TOPR, niebieski krzyż, stał się symbolem poświęcenia i ofiarności.
Z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym związany był Tadeusz Pawłowski. Urodził się w 1910 r. w Warszawie. Od 1926 r. uprawiał taternictwo. Wspinał się w towarzystwie wybitnych taterników swojego pokolenia: Janem Gnojkiem, Stanisławem Motyką, Wiesławem Stanisławskim, Witoldem Henrykiem Paryskim. Uczestniczył w przedwojennych wyprawach polskich wspinaczy w Alpy. Czynnie udzielał się w TOPR. W czasie II wojny światowej prowadził schronisko w Starej Roztoce, pomagając kurierom oraz ludziom uciekającym na Węgry. W 1940 r. sam zmuszony był uciekać przed gestapo. Dotarł do Palestyny i do końca wojny walczył w wojsku polskim. Brał udział w bitwach pod Tobrukiem i Monte Cassino. Po wojnie został naczelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pracował też jako przewodnik oraz instruktor. Uczestniczył w licznych wyprawach w Alpy, Pireneje oraz góry Turcji. Opublikował wiele artykułów na temat ratownictwa i alpinizmu. Zmarł w 1992 r.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......