Park miejski w Chrzanowie

Chrzanów
50°08'36"N 19°24'08"E (50.143553, 19.40231)
297 m n. p. m.

Park miejski położony jest w centrum Chrzanowa. Jest to dawny park dworski. Warto zwrócić uwagę na stary drzewostan – wiele drzew zasadzono jeszcze w czasach dworskich.
W parku znajduje się dawny lamus dworski z XVI w., obecnie siedziba Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich. Muzeum powstało w 1960 r. z inicjatywy prof. Mieczysława Mazarakiego (późniejszego wieloletniego dyrektora tej placówki). Pod koniec XIX w. ostatni właściciele Chrzanowa – Loewenfeldowie – przekształcili lamus w swoją rezydencję. W muzeum można zapoznać się z wystawami dotyczącymi historii oraz przyrody ziemi chrzanowskiej. W parku zlokalizowany jest węzeł kilku ścieżek dydaktycznych.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...