Dolina Aleksandrowicka

50°05'30"N 19°45'04"E (50.091675, 19.751325)
260 m n. p. m.

Dolina Aleksandrowicka, o długości około 3 km, położona na Garbie Tenczyńskim, ze względu na atrakcyjność krajobrazową i walory przyrodnicze została włączona w obręb Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego. Jej powstanie związane jest z działalnością erozyjną potoku, który żłobił swoje koryto od końca trzeciorzędu, początkowo w miękkich utworach miocenu, a później w wapiennym jurajskim podłożu, co doprowadziło do powstania miejscami ostro wciętej doliny o stromych zboczach i odsłonięcia wapiennych skał górnojurajskich. Przez Dolinę poprowadzona jest ścieżka spacerowo-edukacyjna o długości 2,5 km, opatrzona tablicami z informacjami przyrodniczymi, która umożliwia poznanie jej najciekawszych miejsc. Jedną z najpiękniejszych ścian skalnych Doliny Aleksandrowickiej jest skała Krzywy Sąd (Krzywosąd) zbudowana z wapienia skalistego górnej jury, odpornego na wietrzenie. Skała została odsłonięta w 2007 r. spod zarastającej ją roślinności, przez co dolinka zyskała na atrakcyjności. Obszar doliny pokryty jest urozmaiconą roślinnością. W drzewostanie występuje zbiorowisko grądowe, w którym można spotkać wiele gatunków drzew m.in.: sosny, klony, dęby, lipy drobnolistne. Znajduje się tu również wiele chronionych roślin (m.in. lilia złotogłów, konwalia majowa, kruszczyk szerokolistny). Dużą atrakcją Doliny Aleksandrowickiej jest położony u jej wylotu staw z wyspą porośniętą okazałymi wierzbami, na której gniazduje stado kaczek krzyżówek.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......