Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdrój

Rabka
49°36'40"N 19°56'47"E (49.611301, 19.946662)
476 m n. p. m.
Drewniany kościół św. Marii Magdaleny w Rabce jest obecnie siedzibą Muzeum im. Władysława Orkana. Ekspozycja Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju mieści się w zabytkowym kościółku przy ulicy Orkana 2, a biuro i magazyny muzeum oraz Akademia Malarstwa na Szkle mieszczą się w budynku przy ulicy Sądeckiej 6. Zabytkowy drewniany góralski kościół. św. Marii Magdaleny jest głównym zabytkiem Rabki. Wzniesiony został w 1606 r., a przebudowany w latach 1744–1778 (wtedy dobudowano wieżę). Ma strzelisty, kryty gontem dach, pochyłe ściany i wysoką kwadratową wieżą z nadwieszona izbicą zwieńczoną cebulastą kopułą. Całości dopełniają modrzewiowe zręby i fundament z kamienia. We wnętrzu składającym się z jednej prostokątnej nawy i wydłużonego prezbiterium znajduje się wyposażenie głównie późno barokowe oraz bogato zdobiony rokokowy chór z drugiej połowy XVIII w. i fragmenty starej polichromii z 1628 r. Od 1908 r. kościół nie jest używany do celów sakralnych. W 1936 r., staraniem działaczy PTT ze Stanisławem Dunin-Borkowskim na czele, otwarto w nim muzeum regionalne. Było to również realizacją woli zmarłego 6 lat wcześniej Władysława Orkana, który dążył do utworzenia muzeum, poświeconego tradycji oraz kulturze materialnej i duchowej Zagórzan. Orkan został patronem muzeum. Eksponowane są tu zbiory etnograficzne, związane z życiem i kulturą dawnych mieszkańców Rabki i okolic: stroje ludowe, zdobnictwo, narzędzia gospodarskie, przedmioty codziennego użytku a także kolekcje rzeźby starej i współczesnej oraz malarstwo na szkle. Szczególnie ciekawe są zabytki kultury materialnej, związane z garncarstwem i kowalstwem, które w Rabce ma długą tradycję. Zbiór świątków, liczący kilkaset egzemplarzy i należy do największych w Polsce. Osobną grupę stanowią eksponaty reprezentujące gospodarkę pasterską. Muzeum jest organizatorem corocznego Konkursu Palm Wielkanocnych. Na południe od zabytkowego kościoła znajduje się okazała nowsza świątynia wybudowana w stylu neogotyckim w 1908 r. – obecny kościół parafialny św. Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......