Rezerwat Kozie Kąty

Las Bronaczowa
49°55'19"N 19°50'35"E (49.922089, 19.843279)
334 m n. p. m.
W północno-zachodniej części Lasu Bronaczowa znajduje się rezerwat leśny Kozie Kąty. W części północno- zachodniej lasu znajduje się Rezerwat leśny Kozie Kąty, zajmujący powierzchnię 24,21 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z 3 marca 1989 r. w celu ochrony fragmentu drzewostanu mieszanego o charakterze naturalnym z udziałem jodły w zachodniej części Pogórza Wielickiego. Jest to fragment Lasu Bronaczowa, który swym składem botanicznym najbardziej przypomina naturalny las pokrywający niegdyś Pogórze Wielickie. Rezerwat charakteryzuje się wielogatunkowym składem drzewostanu oraz bogatym poszyciem. Występuje tu około 40 gatunków roślin naczyniowych, charakterystycznych dla wyżynnego lasu mieszanego jak: paprocie, borówka czarna, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna i inne.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......