Rezerwat Biała Woda

Rezerwat Biała Woda znajduje się w górnej części doliny potoku Biała Woda, niespełna 2 km powyżej Jaworek. Przy granicy rezerwatu jest koniec drogi jezdnej, szlaban, niewielki trawiasty parking, punkt poboru opłat (w sezonie wiosenno-letnim) i tablica informacyjna rezerwatu. Rezerwat krajobrazowy Biała Woda o powierzchni 33,21 ha utworzono w 1963 r. Ochronie podlega naturalno-kulturowy krajobraz doliny potoku Biała Woda, wąwóz skalny, naskalne zbiorowiska kserotermiczne ze stanowiskami reliktowych gatunków wysokogórskich. Rezerwat obejmuje dwa malownicze fragmenty doliny z zespołem skał wapiennych. U wylotu wąwozu, po południowej stronie potoku wznosi się największa Smolegowa Skała, a obok niej Czubata. Zbudowane są z białego wapienia krynoidowego. Ten sam materiał tworzy sąsiednie skałki oraz progi w dnie potoku, który płynie skalnym korytem tworząc bystrza i baniory, a w dolnej części wodospad. Na północnym brzegu potoku, na łące naprzeciw Smolegowej Skały, znajduje się unikalna wychodnia bazaltu (długości 8 m, wysokości 3,5 m). Dolina Białej Wody jest prawie bezleśna. Dominują zbiorowiska łąkowe, naskalne i kserotermiczne. Licznie występuje jałowiec. Na urwistych zboczach Smolegowej Skały występują reliktowe, poglacjalne gatunki roślin wysokogórskich, jak znany z Pienin Właściwych dębik ośmiopłatkowy.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......