Gliczarów Górny

49°20'56"N 20°02'55"E
981 m n. p. m.
Miejscowość Gliczarów powstała w XVII w. Jej pierwszym sołtysem był Andrzej Bafia. Z Gliczarowa pochodzi Wojciech Kułach, ludowy rzeźbiarz, który jest autorem m.in. trzech drewnianych ołtarzy z zakopiańskiego kościoła Matki Bożej Częstochowskiej (tzw. starego kościółka).
W dolinie Gliczarowski Potoku znajduje się jedyne na Podhalu stanowisko trawertynu. Powstaje on, gdy w wyniku gwałtownej zmiany ciśnienia lub temperatury z wody wytrąca się węglan wapnia, który osadza się na rosnącej w pobliżu roślinności lub na jej obumarłych resztkach – liściach lub patykach. W trawertynie można odnaleźć dobrze zachowane szczątki plejstoceńskiej fauny i flory. Trawertyn jest wykorzystywany m.in. do budowy pomników i wykładania ścian budynków.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Geoportál