Miejsce straceń w Lesie Buczyna

Zbylitowska Góra
49°59'07"N 20°53'57"E (49.985367, 20.899255)
224 m n. p. m.

W miejscu straceń na skraju bukowego Lasu Buczyna lasu w Zbylitowskiej Górze wznosi się okazały pomnik upamiętniający martyrologię z okresu okupacji hitlerowskiej. W obrębie urządzonego po wojnie cmentarza hitlerowcy zamordowali i pogrzebali około 10000 polskich obywateli: Polaków i Żydów, w tym około 800 żydowskich dzieci. Tylko podczas akcji w dniu 15 czerwca 1942 r. naziści rozstrzelali tu około sześciu tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Ofiary pogrzebano w zbiorowych grobach. Z tamtych wydarzeń zachowały się wstrząsające wspomnienia opisane przez Abrahama Chometa: „Z uwagi na to, że masowe groby na żydowskim cmentarzu były już wypełnione po brzegi, pędzono starców i dzieci do Zbylitowskiej Góry pod Tarnowem, gdzie oddziały polskiego Baudienstu musiały pod nadzorem SS-manów kopać groby dla żydowskich trupów. Jeden strzał musiał wystarczyć. Kata hitlerowskiego nie obchodziło, czy ofiara została uśmiercona pierwszym strzałem. Dla każdego kula i natychmiast do masowego grobu. Hitlerowskie bestie w większości przypadków oszczędzały kule dla dziecka i wrzucały żywcem do dołu. Okoliczni chłopi opowiadali później, że spod ziemi słyszano ludzkie jęki".
Projekt pomnika wykonał w czynie społecznym inż. Wawrzyniec Wojtasiewicz i osobiście nadzorował jego wykonanie.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......