Cerkiew św. Dymitra w Muszynie-Złockiem

49°22'23"N 20°53'07"E (49.373316, 20.885483)
531 m n. p. m.

Na grzbiecie oddzielającym Złockie od Szczawnika, przy zielonym szlaku, znajduje się parking i przy nim wiejski cmentarz, a za nim nieco w dole okazała, zabytkowa, drewniana cerkiew pw. św. Dymitra. Jest to ciekawa świątynia o dość nietypowej, jak na zachodnią Łemkowszczyznę, architekturze. Nie ma tu typowego dla okolicznych cerkwi trójdzielnego układu (z trzema wieżyczkami różnej wysokości zwieńczonymi baniastymi hełmami). Cerkiew budowana w końcu XIX w. (poświęcona w 1873 r.) według projektu Kondracza, zatraciła cechy stylu zachodnio-łemkowskiego. Nawa, prezbiterium i pridwor zbudowane są na planie krzyża, a w miejscu przecięcia jego ramion znajduje się olbrzymia, osadzona na ośmiokątnym tamburze, kopuła zwieńczona pozorna latarnią. Do pridworu dostawiona jest słupowo-ramowa wieża. Całą budowlę oszalowano poprzecznymi deskami. Bardziej przypomina cerkwie reprezentujące narodowy styl ukraiński. Przestronne wnętrze kryje kompletny dziewiętnastowieczny ikonostas autorstwa Antoniego i Michała Bogdańskich. Prezentuje on schemat typowy dla tych terenów: z przedstawieniami Chrystusa Pantokratora i Matki Bożej między wrotami carskimi i diakońskimi oraz ikonami patrona cerkwi po prawej stronie wrót diakońskich i św. Mikołaja z lewej strony. Powyżej umieszony jest rząd prazdników, czyli ikon świątecznych, a nad nimi Deesis – wielka modlitwa błagalna zanoszona przez Apostołów do Chrystusa Tronującego. Całość wieńczy krucyfiks oraz medaliony przedstawiające proroków starotestamentowych.
W cerkwi w Złockiem znajdują się także dwa dziewiętnastowieczne ołtarze boczne, przedstawiające Matkę Bożą z Dzieciątkiem oraz świętych Cyryla i Metodego, a także, przeniesiony z poprzedniej cerkwi, barokowy krucyfiks. Cerkiew służyła wiernym obrządku greckokatolickiego. Po wysiedleniu Łemków w 1947 r. i przybyciu polskich osadników, świątynię przejął kościół rzymskokatolicki.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......