Rezerwat Dolina Potoku Rudno

50°03'35"N 19°36'17"E (50.059964, 19.604912)
259 m n. p. m.

Rezerwat Dolina Potoku Rudno jest rezerwatem leśnym położonym w Nadleśnictwie Krzeszowice, na terenie miejscowości Poręba Żegoty i Zalas. Rezerwat obejmuje fragment kompleksu leśnego o nazwie Las Orlej leżącego na obszarze Garbu Tenczyńskiego w granicach Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Przepływa tędy, tworząc malowniczy przełom, potok Rudno (dopływ Sanki) stanowiący na tym odcinku granicę powiatów chrzanowskiego i krakowskiego. Rezerwat, o powierzchni 96 ha (otulina o powierzchni 101 ha) powstał w 2001 r. w celu ochrony zbiorowisk łęgu olszowego Circaeo-Alnetu i olsu Carici elongatae-Alnetu oraz stanowisk geologicznych starego kamieniołomu porfirów Orlej oraz prowadzącego do niego przekopu. Przez teren rezerwatu przebiega szlak pieszy oraz dwa szlaki rowerowe.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...