Rezerwat „Las Gościbia”

49°47'48"N 19°49'28"E (49.796798, 19.824456)
623 m n. p. m.
Rezerwat krajobrazowy „Las Gościbia”, utworzony w 2001 r., ma powierzchnię 282,46 ha i jest jednym z największych rezerwatów przyrody w Beskidach. Starania o objęcie ochroną drzewostanów u źródlisk potoku Gościbia trwały od końca lat 80. XX w. – ich głównym celem nie była jednak ochrona cennych drzewostanów, gdyż źródliska porasta stosunkowo młody las, lecz zapewnienie funkcji glebochronnej w kontekście zabezpieczenia leżących poniżej źródlisk ujęć wody dla miasta Sułkowice. Przedmiotem ochrony są lasy bukowe, niestety silnie przeobrażone wskutek trwającej przez dziesięciolecia gospodarki leśnej, stanowiące ostoję zwierzyny, a przede wszystkim unikatowa rzeźba terenu. Potok Gościbia tworzy siedem cieków źródliskowych, których krótkie, lecz stromo opadające doliny są przedzielone ostrymi grzbietami (najdłuższy to grzbiet Kamiennej Góry, 551 m n.p.m.). Na terenie rezerwatu znajdują się stanowiska kilku ciekawych gatunków roślin, w tym rzadkich w tym rejonie storczyków – buławników mieczolistnego i wielkokwiatowego. Nie brak też wartości kulturowych – w ostępach leśnych ukryte są ślady obozu partyzanckiego, w którym zimował oddział AK „Surowiec” por. Gerarda Woźnicy „Hardego”. Leśna baza została spalona po bitwie, stoczonej 12 I 1945 r., po której oddziały partyzanckie wyszły z okrążenia w kierunku Trzebuni.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...