Sanktuarium NMP w Odporyszowie

50°09'07"N 20°54'48"E (50.152166, 20.913337)
216 m n. p. m.

Chociaż parafia w Odporyszowie powstała zapewne jeszcze w drugiej połowie XIV w., pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1470 r. Przed 1610 r. parafia została zniesiona i przyłączona do parafii w Żabnie. Dopiero w 1905 r. biskup tarnowski Leon Wałęga przywrócił kościołowi w Odporyszowie prawa parafialne, jednocześnie powierzając duszpasterstwo zgromadzeniu księży misjonarzy. Pierwszy wzmiankowany kościół w Odporyszowie, pw. św. Małgorzaty, był drewniany i istniał od XV do XVIII w. Obecny kościół został zbudowany w latach 1672–1702 staraniem ks. Jacka Pokorskiego, z fundacji rodzin Stadnickich i Makowieckich. Konsekracji świątyni dokonał w 1716 r. biskup sufragan krakowski Michał Szembek. Kościół został uszkodzony podczas I wojny światowej w 1915 r. i następnie odnowiony. W 1928 r. zbudowano nową zakrystię według projektu architekta Edwarda Okonia a pierwotną przekształcono na kaplicę.
Kult związany z wizerunkiem Matki Bożej sięga zmierzchu walk polsko-szwedzkich. Kiedy wojska Karola Gustawa powoli opuszczały tereny Rzeczypospolitej, część armii nawiedziła tereny Małopolski i zaczęła pustoszyć pobliskie wsie. W czasie okupacji jednemu z polskich żołnierzy objawiła się Matka Boża, która wskazała źródełko wody, dzięki któremu obrońcy przeżyją. Objawienie odwróciło losy walki ze Szwedami i w ramach podziękowania uwieczniono wizerunek Maryi na obrazie. Od tego momentu zaczęto czcić kult maryjny w Odporyszowie i okolicach. Źródełko do dziś cieszy się wielkim zainteresowaniem i jest miejscem wielu pielgrzymek. Wiele przypadków cudownego uzdrowienia chorych zostało udokumentowanych w ramach procesu przedkoronacyjnego, jaki odbywał się w latach 1935–1937. Znane są także współczesne świadectwa doznanych łask.
Kościół w Odporyszowie jest barokowy, o charakterze świątyni odpustowej, murowany z cegły, otynkowany, jednonawowy, z krótkim prezbiterium zamkniętym ścianą prostą, przy którym od północy znajduje się stara zakrystia, obecnie kaplica, a od południa nowa zakrystia. Nawa jest szersza i wyższa, z kruchtą od północy. Elewacja frontowa i zamykająca prezbiterium, zwieńczone są trójkątnymi szczytami. W szczycie nad prezbiterium są kamienne posągi NMP i nieokreślonego biskupa. Nad nawą i prezbiterium są dachy dwuspadowe, z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą z 1921 r. o barokowej formie. Wnętrze nakryte jest sklepieniami kolebkowymi z lunetami, ściany rozczłonkowane pilastrami dźwigającymi belkowanie oraz ślepymi arkadami. Chór muzyczny jest rokokowy. Nowa zakrystia zbudowana na planie ośmioboku, nakryta jest hełmem z latarnią. Polichromia figuralna i dekoracyjna, eklektyczna z około 1930 r., odnowiona została w 1958 r. przez Józefa Nawałkę. Na wschodniej ścianie nawy zachował się fragment polichromii barokowej z XVIII w., przedstawiający siedem grzechów głównych oraz postaci św. Jacka i niezidentyfikowanego zakonnika.
Wyposażenie wnętrza jest głównie rokokowe i pochodzi z drugiej połowy XVIII w. Ołtarz główny z fundacji Jana Stadnickiego z 1751 r. jest flankowany kolumnami i pilastrami, z rzeźbami św. Jana Chrzciciela i Ekspedyta (żołnierza rzymskiego, patrona spraw beznadziejnych) oraz z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, renesansowym z drugiej połowy XVI w. Powstanie obrazu, jak również jego autor są nieznani. Malowidło z wizerunkiem Matki Bożej zostało namalowane farbami olejnymi na płótnie naklejonym prawdopodobnie na sosnową lub lipową deskę. Dzieło przedstawia postać Maryi trzymającą w prawej ręce berło, a w lewej Dzieciątko Jezus, które w prawej ręce trzyma królewskie jabłko, symbol świata. Dookoła Maryi i Jezusa porozmieszczane są głowy sześciu aniołów. W dolnej części obrazu przedstawieni zostali dwaj patroni Polski – św. Wojciech i św. Stanisław ze Szczepanowa. 15 sierpnia 1937 r. odbyła się koronacja cudownego obrazu Matki Bożej Odporyszowskiej dokonana przez biskupa tarnowskiego Franciszka Lisowskiego. Wyposażenia świątyni dopełniają cztery ołtarze boczne z trzeciego ćwierćwiecza XVIII w. z obrazami: św. Katarzyny z XVIII w., Chrystusa Bolesnego, św. Józefa, chrzcielnica marmurowa z początku XIX w., ambona rokokowa z przełomu XVIII/XIX w., organy jedenastogłosowe, rokokowe z XVIII w., przerabiane w 1848 r. oraz w 1904 r., barokowy obraz św. Barbary z 1764 r., sygnowany przez Łukasza Orłowskiego, barokowy krucyfiks z XVIII w., stacje Męki Pańskiej z 1849 r., a także witraże w oknach z 1927 r., wykonane w krakowskiej firmie Żeleńskich.
Przy kościele stoi barokowa, murowana dzwonnica wolnostojąca, nakryta hełmem, podwyższona w drugiej połowie XVIII w. lub wtedy wzniesiona. Dzwonnica została spalona w 1915 r., odbudowana., otynkowana, z bramą w przyziemiu. Zawieszony na niej dzwon odlany został w 1925 r. w Udine we Włoszech.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......