Rezerwat Kamień Grzyb

49°53'21"N 20°28'27"E (49.889222, 20.474227)
370 m n. p. m.

Rezerwat Kamień Grzyb jest rezerwatem przyrody nieożywionej, utworzonym w 1962 r. Położony jest na północno-wschodnim ramieniu wzgórza Bukowiec we wsi Połom Duży. Chroni fragment buczyny karpackiej oraz zespół skałek z piaskowców istebniańskich. Największa skałka o wysokości 7 m ma kształt grzyba. Legenda mówi, że ten potężny kamień upuścił tu diabeł, gdy nie udało mu się zniszczyć wiśnickiego klasztoru.
Wiśnicko-Lipnicki Park Krajobrazowy utworzony został w 1997 r. na Pogórzu Wiśnickim. Park o powierzchni 14311 ha chroni cenny krajobraz przyrodniczy i unikatowy krajobraz kulturowy Nowego Wiśnicza, Lipnicy Murowanej i Dolnej, Królówki oraz Chronowa, znanego także ze skupiska piaskowcowych skałek na wierzchołku Kobylej Góry. Skałki występują także w pobliżu Nowego Wiśnicza (Kamień Grzyb) oraz na granicy na granicy Lipnicy Murowanej i Rajbrotu (Kamienie Brodzińskiego). Na terenach parkowych występuje 45 chronionych gatunków roślin i 119 zwierząt, m.in. największych ssaków: bobrów, dzików, saren, jeleni. Wśród drzew dominują buki, sosny, dęby i jodły.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......