Dubantowska Polana

49°23'56"N 20°33'02"E (49.399132, 20.550576)
637 m n. p. m.

Dubantowska Polana znajduje się w dolinie potoku Kamionka ponad Wąwozem Homole. Na polanie znajduje się owiana legendami grupa skał zwana Kamienne księgi.
Wąwóz Homole jest jedną z głównych atrakcji przyrodniczych i krajobrazowych Małych Pienin. Skalny wąwóz wypełnia dolną część wąskiej, zacienionej V-kształtnej doliny potoku Kamionka, spływającego spod Wysokiej (1050 m n.p.m.) do doliny Grajcarka, niespełna kilometr przed centrum Jaworek. Strzeliste, prawie pionowe wapienne ściany i turnie wąwozu sięgają do 120 m wysokości. Wąwóz jest objęty ochroną rezerwatową. Rezerwat Wąwóz Homole został utworzony w 1963 r. w celu ochrony naturalnego krajobrazu wąwozu skalnego wyciętego w wapieniach jurajskich i kredowych o bogatej budowie geomorfologicznej i wysokiej bioróżnorodności. Powierzchnia rezerwatu wynosi 58,64 ha.
Wąwóz jest przygotowany dla ruchu turystycznego (drewniane, mostki, poręcze, ławeczki itp).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...