Łamana Skała

Beskid Mały
49°45'50"N 19°23'45"E (49.763947, 19.396059)
916 m n. p. m.

Łamana Skała, zwana też Madohorą, jest najwyższym szczytem Gór Zasolskich i drugim (po Czuplu 933 m n.p.m.) szczytem całego Beskidu Małego. Pomimo swej wysokości nie jest celem wycieczek, ze względu na brak punktów widokowych. Nazwa Łamana Skała, używana już w średniowieczu, w pełni oddaje charakter góry. Na szczycie porośniętym obficie drzewostanem występują wychodnie skalne zbudowane z piaskowców i zlepieńców, dochodzące do kilkunastu metrów wysokości. Często można tu spotkać amatorów wspinaczki skałkowej. Nazwa Madohora wskazuje na związki z osadnictwem wołoskim. W siodle przed Łamaną Skałą od strony Przełęczy Kocierskiej znajduje się pomnik przyrody - głaz przypominający basztę, a w partiach szczytowych i na zboczach góry rezerwat przyrody Madohora.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......