Zamek Pieniński

49°25'11"N 20°25'12"E (49.419783, 20.420206)
770 m n. p. m.

Ruiny Zamku Pienińskiego znajdują się pod skalistym szczytem Góry Zamkowej (799 m n.p.m.), na jej północnym zboczy, na wysokości około 750 m n.p.m. Na teren ruin wchodzi się z niewielkiej Przełęczy Zamkowej.
Zamek Pieniński powstał prawdopodobnie w XIII w. jako strażnica na rubieżach Ziemi Sądeckiej. Wzniósł go książę Bolesław Wstydliwy dla swej żony księżnej Kingi. Według legendy, mającej swe źródła w kronikach Długosza, tu Kinga miała się chronić przed Tatarami wraz z klaryskami ze starosądeckiego klasztoru. Trudno dostępny i rzadko wykorzystywany zamek popadł ruinę. Jako taki jest już wspominany w dokumentach z XVII w. W XIX w. resztki tajemniczej warowni wzbudzały zainteresowanie turystów i kuracjuszy ze Szczawnicy. W 1904 r. staraniem proboszcza z Krościenka wykuto obok wejścia sztuczną grotę (Grota Świętej Kingi) i ustawiono w niej figurę bł. Kingi (od 1999 r. świętej). W pobliżu powstała drewniana pustelnia, którą, do 1949 r., zamieszkiwał pustelnik.
Po dawnym zamku do dziś pozostały jedynie ruiny: mur obronny o długości około 90 metrów, zarys kwadratowej wieży lub komnaty oraz pozostałości ocembrowanej cysterny, która służyła do gromadzenia wody z wysychającego już wówczas źródła. Staraniem Pienińskiego Parku Narodowego w 2003 r. Zamek Pieniński został wpisany do rejestru zabytków. W latach 2006–2007 PPN przeprowadził prace zabezpieczające, polegające na odkopaniu i utrwaleniu fragmentów zachowanych murów, a w 2009 r. zabezpieczone mury zostały udostępnione do zwiedzania.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......