Tenczyński Park Krajobrazowy

50°06'56"N 19°47'27"E (50.115668, 19.790964)
260 m n. p. m.
Tenczyński Park Krajobrazowy, położony na terenie 9 małopolskich gmin (Alwernia, Babice, Chrzanów, Kraków, Krzeszowice, Liszki, Trzebinia, Wielka Wieś i Zabierzów) jest jednym z pięciu w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych w okolicach Krakowa. Utworzony w 1981 r. na powierzchni 13 658,1 ha, swoim zasięgiem obejmuje Garb Tenczyński (stąd nazwa parku) wraz z kompleksami leśnymi: Puszczą Dulowską, Lasem Zwierzyniec, drzewostanami pomiędzy Nielepicami i Zabierzowem oraz kompleksami w okolicach Babic i Regulic. W urozmaiconym krajobrazie parku znajdują się m.in. liczne ostańce z wapieni górno-jurajskich podlegające procesom krasowym, niewielkie jaskinie i paleozoiczne skały pochodzenia wulkanicznego. Ponad 1/3 obszaru parku zajmują lasy (buczyny karpackie, bory mieszane sosnowo-dębowe, łęgi olszowe oraz lasy grądowe), w których występują chronione gatunki roślin (m.in: rojnik pospolity, tojad mołdawski, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, rosiczka okrągłolistna, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi) oraz chronione zwierzęta (m.in. łoś, krogulec, myszołów zwyczajny, derkacz, płomykówka, czajka, żółw błotny). W parku znajduje się 5 rezerwatów przyrody (na terenie powiatu krakowskiego: Wąwóz Mnikowski, Skała Kmity, Zimny Dół), 47 pomników przyrody, 2 stanowiska dokumentacyjne i 3 użytki ekologiczne. Wśród zabytków na uwagę zasługują: ruiny zamku Tenczyn z XVI–XVIII w., zamek Lipowiec z XIV w., zespoły dworskie i zabytkowe parki (dwór w Aleksandrowicach z XVII–XIX w., zespół pałacowy w Balicach z XVI–XX w., zespół dworski w Mnikowie z XVI–XX w.). Na terenie parku znajduje się także skansen w Wygiełzowie (Nadwiślański Park Etnograficzny).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......