Wadowice

Wadowice są miastem będącym siedzibą powiatu. Położone są w dolinie Skawy u podnóża Beskidu Małego. Założone zostały przez Piastów Śląskich prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV w. Po raz pierwszy Wadowice zostały nazwane miastem – "Wadowicz et Spikowicz oppidis" ("Wadowice i Spytkowice miasta..") – w dokumencie hołdowniczym z 1327 r., kiedy to książę oświęcimski Jan Scholastyk oddał się pod opiekę króla czeskiego Jana Luksemburskiego. W 1430 r., po wielkim pożarze, który pochłonął dużą część miasta, książę oświęcimski Kazimierz nadał Wadowicom liczne przywileje (m.in. wyrąb drzew w swoich lasach z przeznaczeniem na odbudowę domostw) i prawa miejskie oparte na prawie chełmińskim. Wskutek podziału księstwa oświęcimskiego w 1445 r. Wadowice weszły w skład księstwa zatorskiego i w 49 lat później kupione wraz z księstwem przez króla Jana Olbrachta zostały wcielone na stałe do Rzeczypospolitej. Szczególnie korzystne dla miasta były czasy panowania Zygmunta I Starego. Powstawało wówczas coraz więcej drobnych zakładów rzemieślniczych. Wadowiczanie trudnili się wyrobem gontów, flisactwem na Skawie oraz tkactwem. Pomimo opieki kolejnych królów miasto położone z dala od ważnych szlaków komunikacyjnych, aż do I rozbioru Polski (1772 r.) nie posiadało większego znaczenia. Dopiero pod panowaniem austriackim, kiedy zostało siedzibą powiatu (powstały liczne urzędy) i znalazło się na ważnym szlaku komunikacyjnym (po zbudowaniu tzw. Traktu Cesarskiego, łączącego Wiedeń ze Lwowem), zaczęło szybko się rozwijać i przekształcać z rzemieślniczego w urzędnicze. W 1918 r. Wadowice powróciły do odrodzonego Państwa Polskiego. Nadal były miastem powiatowym w województwie krakowskim i ważnym ośrodkiem oświatowym i kulturalnym. W latach hitlerowskiej okupacji znalazły się w Rzeszy niemieckiej. Był to okres szczególnie dotkliwy dla miasta, a zwłaszcza dla Żydów i wadowickiej inteligencji wywożonej do koncentracyjnych obozów w Oświęcimiu i w Bełżcu. Dzisiejsze Wadowice są w pełnym rozkwicie, znane w całym świecie jako miejsce urodzin Karola Wojtyły – od 16 X 1978 r. papieża Jana Pawła II, który spędził tu swoje dzieciństwo i lata szkolne do osiemnastego roku życia, a później odwiedzał je jako biskup krakowski i papież-pielgrzym. Wszystkie miejsca w Wadowicach związane są z Jego osobą.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......