Zarębek Wyżni

Łopuszna
49°30'19"N 20°07'20"E (49.505365, 20.122236)
825 m n. p. m.
Zarębek Wyżni jest najwyżej położonym z trzech malowniczych przysiółków w górnej części Łopusznej, określanych jako Zarębki (od sposobu pozyskiwania terenu pod osadnictwo przez wyrąbywanie śródgórskich polan). Znajduje się powyżej doliny, na grzbiecie opadającym na południowy-wschód od Bukowiny Waksmundzkiej (1105 m n.p.m.). W Zarębku Wyżnim najlepiej zachowały się przykłady starego budownictwa góralskiego. Znad zabudowań są widoki na wschód na dolinę Łopusznej oraz grzbiety Wyszniej i Chorobowskiej Góry.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...