Rezerwat Panieńska Góra

49°55'12"N 20°48'47"E (49.920029, 20.813149)
350 m n. p. m.
Rezerwat Panieńska Góra znajduje się na południowo-wschodnich stokach Panieńskiej Góry (331 m n.p.m.). Jest to rezerwat florystyczny o powierzchni 63,23 ha. Został utworzony w 2003 r. dla ochrony naturalnych zbiorowisk leśnych ze stanowiskami roślin z rodziny storczykowatych. Stoki góry porasta las reprezentujący cieniolubną formę grądu subkontynentalnego z udziałem jarzębu szwedzkiego. Występują tu egzemplarze storczyka bladego i storczyka purpurowego, turzycy Michela, miodunki miękkowłosa, przetacznika pagórkowatego. W granicach rezerwatu występują liczne gatunki roślin chronionych, m.in.: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, kalina koralowa, orlik pospolity, kopytnik pospolity.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...