Lgota

49°55'53"N 19°34'03"E (49.931528, 19.567704)
288 m n. p. m.
Lgota, wieś w gminie Tomice położona jest nad rzeką Brodówką, w dolinie objętej od strony południowo-zachodniej pasemkiem Moczurki (437 m n.p.m.), które stanowi zachodnie zakończenie płaskowyżu Draboża w południowo-zachodniej części Pogórza Wielickiego. Teren Lgoty pierwotnie należał do Witanowic i zwany był (1361 r.) Witanowicami Nowymi. Nazwa Lgota pojawiła się w dokumentach z końca XIV wieku, mówiących o właścicielu wsi Jakóbie z Lgoty. W połowie XV w. Jan Długosz w Liber beneficiorum (księdze uposażeń) kilkakrotnie wymieniał Jana z Lgoty herbu Topór. Pierwszym bliskim krewnym Jana z Lgoty, który używał już nazwiska Lgocki był Stanisław (1504 r.). Lgota przez ponad 300 lat należała do Toporczyków-Lgockich, należących do średnio zamożnej szlachty. Małe części wsi były też w posiadaniu innych właścicieli, prawdopodobnie w wyniku koligacji rodzinnych poprzez małżeństwa córek - Lgockich. Przewinęły się takie nazwiska jak Adam Paszkowski (1677 r.), Damian Biberstein-Starowieyski (1760 r.). Ostatnim z Lgockich, zwany też Ligockim, był Józef, który ok. 1880 r. sprzedał cały swój majątek Górkiewiczom i Kłaputom. W 1911 roku Lgotę z Witanowicami kupił Henryk Lewinger. Lgota od początku swego istnienia należała i nadal należy do parafii w Witanowicach. Pod koniec XIX wieku powstała tu szkoła - obecnie filia Szkoły Podstawowej w Witanowicach, a w 1933 r. utworzono Koło Gospodyń Wiejskich. Jeszcze przed II wojną światową obszar Lgoty był większy o przysiólek Wyźrał, który w 1946 r. stał się samodzielną wsią, należącą obecnie do gminy Brzeźnica. Podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy dokonali pacyfikacji (29 X 1944) przysiółka Lgoty - Podlas, mordując ludzi i paląc ich zagrody. W 1956 r. we wsi powstała OSP, a w latach 1988-1993 rozbudowano Dom Ludowy. Znajduje się tu kilka malowniczych kapliczek z XIX wieku. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bielskiego.

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......