Brama Zwierzyniecka

50°07'07"N 19°38'04"E (50.118759, 19.634579)
265 m n. p. m.
Brama Zwierzyniecka znajduje się w Rzeczkach, przysiółku Tenczynka. Jest pozostałością po ogrodzonym niegdyś zwierzyńcu założonym w połowie XIX w. przez Potockich. Zwierzyniec, istniejący do 1919 r., był hodowlę zwierząt łownych (m.in.: danieli, borsuków, dzików, jeleni). Brama Zwierzyniecka była bramą wjazdową na teren zwierzyńca. Dekorowana wizerunkami zwierząt łownych jest obiektem unikatowym w skali regionu.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...