Wąwóz Ostryszni

Wąwóz Ostryszni jest boczną odnogą Doliny Dłubni w jej górnym biegu, koło Imbramowic. Jest do dolinka o wyraźnej asymetrii zboczy: zachodnie są bardziej połogie, wykorzystywane rolniczo, wschodnie – zalesione z sześcioma grupami skał górnojurajskich wapieni, intensywnie wykorzystywanych do wspinaczki skałkowej. Z uwagi na dobrze zachowane fragmenty lasu łęgowego, płaty ciepłolubnej buczyny oraz kserotermicznej roślinności naskalnej, planowane jest utworzenie tu rezerwatu leśno-krajobrazowego o powierzchni 54 ha.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......