Wąwóz Ostryszni

Wąwóz Ostryszni jest boczną odnogą Doliny Dłubni w jej górnym biegu, koło Imbramowic. Jest do dolinka o wyraźnej asymetrii zboczy: zachodnie są bardziej połogie, wykorzystywane rolniczo, wschodnie – zalesione z sześcioma grupami skał górnojurajskich wapieni, intensywnie wykorzystywanych do wspinaczki skałkowej. Z uwagi na dobrze zachowane fragmenty lasu łęgowego, płaty ciepłolubnej buczyny oraz kserotermicznej roślinności naskalnej, planowane jest utworzenie tu rezerwatu leśno-krajobrazowego o powierzchni 54 ha.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...