Źródła

50°02'07"N 19°30'30"E (50.035384, 19.508567)
221 m n. p. m.
Źródła, wieś o statusie sołectwa, położona jest w gminie Alwernia, w obrębie Doliny Górnej Wisły. Przez wieki Źródła należały do klucza lipowieckiego. Na terenie miejscowości znajduje się starorzecze Wisły będące siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Część sołectwa leży w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy. Przez teren wsi przechodzą trzy szlaki rowerowe oraz szlak maryjny.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...