Chełm

49°58'18"N 20°19'10"E (49.97175, 20.31961)
243 m n. p. m.
Chełm nad Rabą, niewielka wieś wabiąca położeniem na wyniosłym brzegu Raby, należy do najstarszych miejscowości powiatu, bo pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1198 r., a wyprzedzają je jeszcze ślady osadnictwa z czasów neolitu. W XII w. komes Mikora z rodu Gryfitów nadał Chełm wraz z kościołem zakonowi bożogrobców z Miechowa.
W ostatnim czasie w Chełmie otwarto wiejską galerię malarstwa i sztuki. Na położonym we wsi wzgórzu Grodzisko (268 m n.p.m.) urządzono pole widokowe, gdzie od niedawna impreza pod nazwą Średniowieczne Spotkanie u Bożogrobców gromadzi drużyny rycerskie i bractwa zakonne z całego kraju.
Od 1999 r. (dziewięćsetlecie bożogrobców) organizowany jest obrzęd poświęcenia i puszczania wianków na Rabie.
Na cmentarzu, we wschodniej części wsi znajduje się kwatera wojskowa z I wojny światowej – cmentarz wojenny nr 334.
Muzeum Parafialne w Chełmie gromadzi pamiątki po bożogrobcach: kroniki parafialne z XVI w. i o stulecie późniejsze księgi oraz cenne mapy, mszały, szaty liturgiczne, itp.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......