Cmentarz wojenny nr 362

Szczyrzyc
49°46'50"N 20°11'27"E (49.780803, 20.190964)
335 m n. p. m.
Cmentarz wojenny nr 362 z I wojny światowej znajduje się naprzeciw szkoły w Szczyrzycu. Spoczywa na nim 22 żołnierzy austriackich i 8 rosyjskich poległych 1914 roku. Cmentarz zaprojektował Gustaw Ludwik. Obok stoi kamienna kapliczka z przełomu XVIII i XIX w. z barokową Pietą z XVIII w. i gipsową figurką Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, a naprzeciwko pomnik poległych w czasie II wojny światowej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...