Chomranice

49°40'36"N 20°35'32"E (49.676776, 20.592436)
318 m n. p. m.

Chomranice to wioska położona w dolinie potoku Smolnik pomiędzy wzniesieniami Pasma Łososińskiego na północy, a grzbietem Litacza na południu. Wzmianki o miejscowości pochodzą z pierwszej połowy XIV w., kiedy utrzymywał się jeszcze podział na Chomranice Górne oraz Chomranice Dolne, zanikły w XVI w. Wieś była własnością szlachecką. Na te tereny w drugiej połowie XVI w. dotarły idee reformatorskie, a w okolicy działały postacie środowiska ariańskiego, takie jak Jan Wiktor i Stanisław Farnowski. W 1593 r. w miejscowym kościele odbył się nawet zjazd ariański. Ostatecznie wypędzono stąd innowierców, kościół odnowiono, ale byli wzmiankowani na terenie Chomranic jeszcze do 1639 r.
Na początku XVII w. w chomranickim kościele znajdowało się znane dzieło „Opłakiwanie z Chomranic” – gotycki obraz przedstawiający opłakiwanie Chrystusa po zdjęciu z krzyża, pochodzący z około 1440 r. Jest to wybitnie dzieło warsztatu krakowskiego sporządzone przez nieznanego z imienia artystę nazywanego Mistrzem Opłakiwania, które najprawdopodobniej znajdowało się pierwotnie w kościele św. Krzyża na Kleparzu. Dzisiaj możemy je oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie.
Od czasów rozbiorów Chomranice wchodziły w skład Galicji. W czasie tragicznych wydarzeń rzezi galicyjskiej z 1846 r. został zabity miejscowy dziedzic Stanisław Stański. Sytuację materialną wielu mieszkańców wsi poprawiła zbudowana w 1884 r. Kolej Traswersalna, przy której wielu miejscowych znalazło zatrudnienie.
Dzisiejsze Chomranice są wioską z coraz większą ilością nowej zabudowy, z której wyróżniają się nowoczesne bryły kościoła oraz miejscowej szkoły.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......