Polany

Polany leżą przy szosie Grybów – Krynica w dolinie potoku Mostysza. Początki wioski sięgają lokacji w 1574 r. dokonanej przez Jaśka Waśkowicza z Florynki na mocy przywileju biskupa krakowskiego Franciszka Kwaśnickiego. Podobnie jak okoliczne wioski, Polany były miejscowością łemkowską aż do wysiedleń po II wojnie światowej. W południowej części wsi Eugeniusz Forycki, malarz z Warszawy, zgromadził w jednej z zagród sprzęty z przełomu XIX i XX w. i urządził izbę regionalną. Przy skrzyżowaniu głównej szosy i drogi odchodzącej w kierunku Kamiannej stoi dawna cerkiew greckokatolicka pw. Michała Archanioła postawiona w 1820 r. w miejsce starszej świątyni z XVII w. Jest to schyłkowa łemkowska cerkiew konstrukcji zrębowej ze słupowo-ramową wieżą obita gontem, z cebulastymi hełmami zwieńczonymi ciekawymi krzyżami. Wnętrze zdobi interesująca polichromia wykonana w 1862 r., którą wyróżnia m.in. baldachim malowany nad ikonostasem. Dobrze zachowany ikonostas pochodzi z XIX w., ale ma w sobie elementy swojego poprzednika, którymi są wrota diakońskie. Pozostałe elementy starszego ikonostasu znajdują się w nawie w południowym ołtarzu bocznym. Widać tutaj ikonę św. Michała Archanioła oraz Chrystusa Nauczającego z rzędu ikon namiestnych (pierwszego powyżej cokołów) pochodzące z 1729 r. W ołtarzu znajduje się jeszcze obraz Koronacji Matki Bożej, a nad nią widnieją przedstawienia Ostatniej Wieczerzy oraz Mandylionu (twarzy Chrystusa odbitej na chuście). W ołtarzu po przeciwnej, północnej stronie jest osiemnastowieczny obraz Opieki Bogurodzicy na podstawie pierwowzoru z Izb. Dawna cerkiew łemkowska w Polanach pełni dzisiaj funkcję kościoła katolickiego i jest filią parafii w Bereście.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......