Kościół pw. Narodzenia NMP w Rajbrocie

Rajbrot
49°49'21"N 20°29'19"E (49.822513, 20.488799)
333 m n. p. m.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie pochodzi z początku XVI w. Drewniana, gotycka świątynia kryta gontem, z barokową sygnaturką, posiada wewnątrz liczne późnogotyckie elementy ciesielskie. W ostrołukowej tęczy znajduje się późnogotycki Chrystus Ukrzyżowany z 1520 r. Kamienna chrzcielnica z XVI w., barokowy ołtarz główny oraz siedemnastowieczna ambona są równie cennym uzupełnieniem zabytków gotyku. Wolno stojąca dzwonnica z XIX w, spichlerz z przełomu XVIII i XIX w oraz osiemnastowieczna plebania wraz z kościołem tworzą cenną zabudowę architektury drewnianej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...