Kościół pw. Narodzenia NMP w Rajbrocie

Rajbrot
49°49'21"N 20°29'19"E (49.822513, 20.488799)
333 m n. p. m.

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Rajbrocie pochodzi z początku XVI w. Drewniana, gotycka świątynia kryta gontem, z barokową sygnaturką, posiada wewnątrz liczne późnogotyckie elementy ciesielskie. W ostrołukowej tęczy znajduje się późnogotycki Chrystus Ukrzyżowany z 1520 r. Kamienna chrzcielnica z XVI w., barokowy ołtarz główny oraz siedemnastowieczna ambona są równie cennym uzupełnieniem zabytków gotyku. Wolno stojąca dzwonnica z XIX w, spichlerz z przełomu XVIII i XIX w oraz osiemnastowieczna plebania wraz z kościołem tworzą cenną zabudowę architektury drewnianej.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......